sensors

info@thermosensors.eu

+420 731 50 80 90

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje a informace chráníme formou zavedených fyzických, elektronických a procedurálních bezpečnostních opatření, které splňují požadavky vyplývající ze Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zaměstnanci jsou přeškoleni v zacházení s osobními údaji zákazníků. V případech, kdy využíváme služeb externích dodavatelů, vyžadujeme od nich striktní dodržování principů ochrany osobních údajů, které od nás obdrželi.

Zásady Lambert Electronic s.r.o. při ochraně osobních údajů na Internetu

- Při vstupu na tento server naleznete informace o našich produktech a službách, můžete si přečíst informace o nás, aniž byste o sobě poskytli jakékoli údaje.

- Jestliže nám poskytnete vaše osobní údaje, jako adresu, e-mail, telefonní číslo, apod. budou tyto informace chráněny a nebudou námi zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, s výjimkou případů kdy Vás o této skutečnosti budeme informovat a obdržíme Váš souhlas k poskytnutí třetí straně, nebo bude-li to požadováno právními předpisy.
Tyto informace budou uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti
(jak je stanoví platné obchodní podmínky) a principů zachování obchodního tajemství.

info@thermosensors.eu